როგორ გავზარდოთ თანამშრომელთა მოტივაცია?


ხშირად კომპანიის თანამშრომლებს არ აქვთ საკმარისი მოტივაცია და შესაბამისად, არ იხარჯებიან ბოლომდე. რა შეიძლება გავაკეთოთ ასეთ დროს? 

 

| გააზიარე
მოგწონთ?