დავით კენჭაძის საკონსულტაციო ჯგუფის სერვისები

DK Capital

დიქეი კაპიტალი - ეს არის საინვესტიციო და საპარტნიორო ფონდი, რომლის მისიაა ხელი შეუწყოს საქართველოს ეკონომიკის ზრდას.