მენეჯერების ტოპ 21 შეცდომა


სამწუხაროა, მაგრამ ფაქტია, რომ მენეჯერები ხშირად უშვებენ შეცდომებს ადამიანების მართვის დროს. მასტერკლასში არის მოცემული ლიდერების მიერ დაშვებული ყველაზე ხშირი შეცდომები 
 

| გააზიარე
მოგწონთ?