ეფექტური დელეგირების 8 ნაბიჯი


ლიდერები ხშირად აანალიზებენ თუ რატომ ვერ აკეთებენ მათი თანამშრომლები მათზე დელეგირებულ საკითხებს და საბოლოოდ, როგორც წესი აბრალებენ უშუალოდ თანამშრომელს. სინამდვილეში კი ამოცანის ვერ შესრულება არასწორი დელეგირების შედეგია
 

| გააზიარე
მოგწონთ?