მოგება თუ კლიენტები?


ჯერ კიდევ უნივერსიტეტში სწავლის პერიოდიდან მოყოლებული, როდესაც ვსწავლობდი ბიზნესს, მიკროეკონომიკას, მაშინ ასე უწოდებდნენ იმ ბიზნეს გარემოს, სადაც ჩვენ ახლა ვცხოვრობთ, თავიდანვე იყო ჩადებული ერთი საინტერესო იდეა, რომ კომპანია, რომელიც იყო დაფუძნებელი ფიზიკური პირის ან სხვა კომპანიების მიერ, ორიენტირებული უნდა იყოს მოგებაზე და მის მთავარ მიზანს მოგების გაზრდა უნდა წარმოადგენდეს.

ეს იდეა დაიმახსოვრა ძალიან ბევრმა ბიზნესის მფლობელმა, მენეჯერმა და სწორედ ამაზე არიან ფოკუსირებულები ყოველდღიურ საქმიანობაში. თუმცა საქმე იმაშია, რომ ეს მიდგომა არ არის სწორი და ბიზნესისთვის მოგების ზრდა არ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ. თანამედროვე ბიზნესის პრინციპებზე დაყრდნობით ყველაზე მნიშვნელოვანი ლოიალური კლიენტების შექმნაა. დიახ, ლოიალური კლიენტების, რადგან სწორედ ისინი უზრუნველყოფენ სტაბილურ, გრძელვადიან შემოსავალს.

მოდით განვიხილოთ მაგალითი, თუ როგორ შეიძლება გააკეთოს კომპანიამ არჩევანი. შეიძლება კომპანიამ გამოუშვას გარკვეული ტიპის პროდუქტი, რომელიც მისთვის სრულიად ზარალიანი იქნება, მაგრამ გრძელვადიან პერსპექტივაში, იქიდან გამომდინარე, რომ კომპანიისთვის კლიენტების ლოიალურობა მნიშვნელოვანია, შეიძლება ჩათვალოს, რომ მას ეს პროდუქტი უნდა ჰქონდეს. მაგალითად აპლიკაციები, რომლებიც კლიენტის კომფორტს და კმაყოფილებას ზრდიან, თუმცა პირდაპირი შემოსავლების მიღებასთან არ არიან დაკავშირებული.

რატომ ინარჩუნებენ მოცემულ პროდუქტებს კომპანიები? საქმე იმაშია, რომ ბიზნესში ფოკუსირებული უნდა იყო საბოლოო მომხმარებლებზე, კლიენტებზე და ყველაფერს აკეთებდე იმისათვის, რომ შენი მომხმარებლები იყვნენ უფრო კმაყოფილები, ლოიალურები და უფრო მეტი თანხა გადაიხადონ შენს სერვისებში.

აღსანიშნავია, რომ ლოიალური კლიენტებისგან მიღებული შემოსავლის წილი უნდა იყოს მაღალი მთლიან შემოსავლებში. როგორ შეიძლება განვსაზღვროთ კომპანიის ლოიალური კლიენტები? ლოიალური კლიენტი ნიშნავს, რომ რაღაც პერიოდში ერთხელ, თვეში ორჯერ, ექვს თვეში ერთხელ და ა.შ. ის ყიდულობს პროდუქციას, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ინდივიდუალურად კომპანიაზეა დამოკიდებული. შესაბამისად, მან უნდა დაადგინოს სტანდარტი, თუ ვის უწოდებს ლოიალურ მომხმარებლებს. მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ეს განსაზღვრება უნდა იყოს რეალური და ინდუსტრიის სტანდარტებთან შესაბამისობაში.

გადაწყვეტილებების მიღებისას, დაიტოვონ თუ არა მოცემული პროდუქცია ლოიალური კლიენტებისთვის, მნიშვნელოვანი მომენტია მომავლის სწორი ხედვა, რომელიც არაერთხელ გვიხსენებია აქამდეც, თუმცა მინდა კიდევ ერთხელ გავუსვა ხაზი. თუ კომპანიის ხელმძღვანელს აქვს სწორი ხედვა, შეიძლება შექმნას ამ მომენტისთვის ზარალიანი პროდუქტი, თუმცა გარკვეული პერიოდის შემდეგ, მაგალითად შემდეგი 3-4 წლის განმავლობაში, სწორედ ამის საფუძველზე შეინარჩუნოს როგორც არსებული კლიენტები, ასევე შეძლოს ახალი კლიენტების გადმობირება.

ეს ყველა ბიზნესისთვის მნიშვნელოვანია, შესაბამისად ჩემი რჩევა მდგომარეობს იმაში, რომ ხელმძღვანელებმა იფიქრონ არა მხოლოდ მოგების ზრდაზე, არამედ ლოიალურ კლიენტებზე, რომლებიც სამომავლოდ უფრო მეტ სარგებელს მოუტანენ კომპანიას და რომელთა წვლილი საკმაოდ მაღალი იქნება კომპანიის გაზრდილ მოგებაში.

| გააზიარე
მოგწონთ?