კომპანიის მოგების ზრდა სერვისის დონის გაუმჯობესების საშუალებით


დღეს მე მინდა ვისაუბრო ერთ ძალიან საინტერესო შესაძლებლობაზე, რომელიც აქვს ქართული კომპანიების აბსოლუტურ უმრავლესობას. საკითხი ეხება სერვისის დონის გაუმჯობესებას.

იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ შეცვლით თქვენი კომპანიის მიდგომებს და კომპანიის ყველა თანამშრომელი იქნება სერვისის მაღალ დონესა და მომხმარებლების კმაყოფილებაზე ორიენტირებული, შესაძლებელი იქნება თქვენი კომპანიის მოგების ზრდა.

რეალურად, ყველას ძალიან კარგად ესმის, რომ კომპანიაც და თანამშრომლებიც სერვისის გაუმჯობესებასა და კლიენტების კმაყოფილებაზე მუდამ უნდა ზრუნავდნენ, თუმცა ქართული კომპანიების ნახევარზე მეტს მაინც აქვს ეს პრობლემა.

რით არის გამოწვეული ეს? არსებობს სამი მთავარი მიზეზი. პირველი მიზეზი უკავშირდება თანამშრომლებს, რომლებსაც არ აქვთ ელემენტარული განათლება, რომ სწორად მოემსახურონ კლიენტებს, შესაბამისად, როცა არ არის ცოდნა, ვერ მოვთხოვთ მათ სწორი ურთიერთობების დამყარებას მომხმარებლებთან. მეორე მიზეზი არის უშუალოდ ობიექტის მენეჯერები, რომლებსაც არ აქვთ არც ცოდნა და არც მენეჯერული უნარ-ჩვევები, რომ დანერგონ სერვისის მაღალი დონე. მესამე ცალსახად მნიშვნელოვანი მიზეზი კი უშუალოდ ტოპ მენეჯმენტია, რომელსაც არ აქვს შესაფერისი ხედვები, მიდგომები, რომლებიც აუცილებელია მაღალი დონის სერვისის ჩამოსაყალიბებლად. მაღალი დონის სერვისი კი თავის მხრივ, ერთგვარი გამოწვევაა, რომლის დასანერგად გარკვეული ღონისძიებების გატარებაა საჭირო.

ასევე აღსანიშნავია ქვეყანაში არსებული მდგომარეობა. ხშირად ისმება შეკითხვა, რა უნდა გაკეთდეს ქვეყანაში, რომ სერვისის დონე ამაღლდეს? პასუხი ამ კითხვაზე არის კონკურენცია, ანუ რაც უფრო კონკურენტუნარიანი იქნება ბაზარი, მით მეტად იზრუნებენ კომპანიები საკუთარ განვითარებაზე, რადგან როდესაც გაიგებენ, რომ კონკურენტმა ბევრი რამ გააუმჯობესა და გარკვეული სიახლეები დანერგა, რის საფუძველზეც ლოიალური კლიენტები წაართვა, უფრო მეტად იზრუნებენ თავიანთი სერვისის გაუმჯობესებაზე. კარგად ვიცით, რომ კლიენტი არის მეფე, რომელსაც აუცილებლად მაღალი დონის მომსახურება უნდა შევთავაზოთ.

რა უნდა გააკეთოს ამისთვის კომპანიამ? პირველ რიგში, კომპანიის ტოპ მენეჯმენტმა უნდა გამოთქვას სურვილი და უნდა მივიდეს შესაბამის გადაწყვეტილებამდე, შემდეგ უშუალოდ მენეჯერებმა უნდა მიაწოდონ ფრონტის თანამშრომლებს საჭირო ცოდნა და ააწყონ ისეთი სისტემა, რომელიც არა მარტო დააწესებს  გარკვეულ სტანდარტებს კლიენტების მაღალი დონის მომსახურებისთვის, არამედ  თვითონვე გააკონტროლებს თავისივე საზომი პარამეტრებით ამ პროცესს და რაც მთავარია, ამ ყველაფერს ექნება მუდმივი ხასიათი.

მოცემული რჩევებით მიიღწევა მომსახურების ის მაღალი დონე, რომელიც ბაზარს სჭირდება. შესაბამისად, რაც უფრო მეტ ყურადღებას დაუთმობთ ამ საკითხს, მით კონკურენტუნარიანი იქნებით ბაზარზე და მეტი ლოიალური კლიენტი გეყოლებათ, რაც საბოლოო ჯამში, თქვენი კომპანიის მოგების ზრდაზე აისახება.

| გააზიარე
მოგწონთ?